accesorios stomvi kit limpiezaRef. 9701

Compuesto por:
  • Bayeta
  • Kit de gomas y muelles
  • Aceite STOMVI valve oil
  • Grasa STOMVI premium